Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tämä on yhdistetty tietosuojaseloste ja in­for­moin­tia­sia­kir­ja Nappijutun sidosryhmille ja verkkosivuston käyttäjille.
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 12 ja 13 artikla)

1. Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä:

Henkilötietojen käsittelijä

Nappijuttu

Y-tunnus: 2517405-8
Osoite: Dunckerinkatu 4 B 30, 33580 Tampere

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

Henna Lusa, yrittäjä

Nappijuttu

henna.lusa@nappijuttu.fi

+358 40 932 4664
nappijuttu.fi

Kenen tietoja käsittelemme?

· Sidosryhmät

· Verkkosivun kävijät

Mistä saamme tiedot?

· Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään tai julkisista tietolähteistä

· Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite, jos kävijä suostuu ottamaan vastaan evästeen.

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

· Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa.

· Sidosryhmien kohdalla poistamme tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä.

· Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään viisi vuotta.

Huom. Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja.

Henkilötietojasi voidaan säilyttää joissakin tilanteissa tätä pidempään. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­den vanhenemisaika, joka yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

Kaikki yrityksen itse tuottama, yrityksen toimintaan liittyvä aineisto säilytetään pysyvästi. Tällaista aineistoa ovat muun muassa lehtijutut, laskutustiedot ja sähköpostit.

Näitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, esimerkiksi:

· Nimi

· Puhelinnumero

· Sähköpostiosoite

· Henkilötunnus

· IP-osoite

· Ammattinimike

· Osoite

Oikeutesi

· Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.

· Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

· Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

· Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

· Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le.

· Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

· Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

· Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen henna.lusa@nappijuttu.fi. Pyynnössä tulee yksilöidä mihin tai milloin syntyneeseen materiaaliin se kohdistuu.

Miksi käsittelemme tietojasi ja millä perusteella?

Yritys käsittelee henkilötietoja vain sähköposteissa ja excel-taulukoissa. Yrityksen tekemissä excel-rekistereissä (laskutus, myynti) listataan yhteystyötahojen yritysten tietoja ja tämän lisäksi enintään yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja. Pääosin käsittelyn tarkoituksena on laskutukseen ja myyntiin liittyvät tehtävät.

· Asiakassuhteen hoitaminen – sopimus, oikeutettu etu

· Markkinointi – oikeutettu etu

· Sidosryhmätoiminta – sopimus, oikeutettu etu

Kuka muu käsittelee tietojasi?
Yritys käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia. Toimittajia ovat keväällä 2018 muun muassa Hostingpalvelu.fi  (yrityksen sähköposti- ja domainpalvelujen tuottaminen).

Kuinka suojaamme tietosi?

· Käytämme palomuuria ja laadukasta vi­ruk­sen­tor­jun­taoh­jel­mis­toa

· Rajaamme tietoihin pääsyn vain yrittäjälle itselleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Nap­pi­jut­tu

Dunckerinkatu 4 B 30

33580 Tampere


henna.lusa@nappijuttu.fi

+358 40 932 4664

Y-tunnus: 2517405-8

Facebook

Linkit

Freeluettelo, tekijähaku:

https://freeluettelo.fi/

Suomen freelance-journalistit ry:

https://www.freet.fi/

Journalistiliitto:

https://journalistiliitto.fi/

Copyright Nappijuttu. Kaikki oikeudet pidätetään.